Interna medicina

Interna medicina je usmerena na lečenje odraslih, i to na preventivu, dijagnostiku i nehiruruško lečenje hroničnih bolesti i/ili hitno zbrinjavanje akutnih stanja.

Specijalisti interne medicine, koja obuhvata kardiologiju, pulmologiju i alergologiju, gastroenterologiju, endokrinologiju, reumatologiju, hematologiju, hepatologiju, nefrologiju, imunologiju i onkologiju kasnije se obično dodatno specijalizuju za jednu oblast. Na primer, internista subspecijalista kardiologije bavi se prvenstveno bolestima srca i krvnih sudova, dok se subspecijalista endokrinologije bavi hormonalnim problemima i žlezdama sa unutrašnjim lučenjem.

Široko znanje koje poseduju specijalisti interne medicine omogućava im integrativni pristup pacijentu i pruža mogućnost sagledavanja i razumevanja patoloških procesa u organizmu iz perspektive međusobnog uticaja sistema organa.

Internistički tim u Prvoj poliklinici okuplja vrhunske iskusne stručnjake koji su usmereni na međusobnu komunikaciju kako bi pacijentima obezbedili najviše standarde lečenja, celovito sagledavanje njihovih problema i punu podršku pre, tokom i nakon lečenja.

Našem timu lekara dostupni su tehnološki najsavremeniji aparati i oprema.

Prva poliklinika omogućava svojim pacijentima brzu i efikasnu uslugu po principu sve na jednom mestu.


Hematologija - Transfuziologija  • Pregled nefrologa
  • Ultrazvučni pregledOnkologija

  • Onkološki pregled
  • Ultrazvuk dojki
  • Plasiranje Port a Cath sistema
  • Hemioterapija
  • Terapija bola


  • Dermatološki pregled
Naše usluge Naš tim Zakažite pregled