Naš tim

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO


Prim. dr Predrag Mitrović

spec. ginekologije i akuserstva, subspec. perinatologije

Prim. dr Predrag Mitrović

ginekolog-akušer


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Aleksandra Beočanin

ginekolog-akušer

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Maja Ristic

ginekolog-akušer

INTERNA MEDICINA


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Nikola Aleksić

internista

KARDIOLOGIJAPrim. dr Predrag Mitrović

Dr Bojana Stefanović

internista

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Ana Karalejić

internista

GASTROENTEROLOGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Prof. dr Aleksandra Sokić Milutinović

gastroenterolog

Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr Miloš Štulić

internista

ENDOKRINOLOGIJA


ALERGOLOGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Antonije Veličković

internista - specijalizant alergologije

DERMATOVENEROLOGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Ivona Rakočević

dermatovenerolog

REUMATOLOGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Tatjana Radnić

reumatolog

RADIOLOGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Danijela Jočić Knežević

radiolog

PULMOLOGIJA

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Danica Ivković

pulmolog

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr sci. med. Ivan Selaković

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

UROLOGIJA

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Branko Stanković

urolog


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Aleksandar Spasić

urolog

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Nikola Lukač

urolog

Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr Bojan Čegar

urolog


Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr sci med. Predrag Ilić

spec dečije hirurgije i urologije

MEDICINA SNA

Prim. dr Predrag Mitrović

Doc. dr Martin Popević

specijalista medicine sna

HIRURGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Nenad Ivanović

specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Rastko Baćević

specijalista opšte hirurgije i proktologije


Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr Aleksandar Janićijević

neurohirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Duško Terzić

kardiohirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Dejan Stoiljković

grudni hirurg


Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr Marko Jevrić

onkohirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Stefan Joksimović

spec. ginekologije i akuserstva, subspecijalista onkologije

Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr Mihailo Bezmarević

specijalista opšte hirurgije


Prim. dr Predrag Mitrović

Doc. dr Milan Savić

grudni hirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Doc. dr Nebojša Marić

grudni hirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Doc. dr Andrija Antić

specijalista opšte hirurgije - herniolog


Prim. dr Predrag Mitrović

specijalista opšte hirurgije

Doc. dr Rastko Živić

Doc. dr Rastko Živić

spec opšte i endokrine hirurgije

Doc. dr Rastko Živić

spec.opšte i digestivne hirurgije, koloproktolog


ESTETSKA PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

Prim. dr Predrag Mitrović

specijalista plastične i estetske hirurgije

VASKULARNA HIRURGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Mihailo Nešković

vaskularni hirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr Perica Mutavdžić

vaskularni hirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Doc. dr Nikola Ilić

vaskularni hirurg

Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Miodrag Ilić

vaskularni hirurg

MEDICINA SPORTA

Dr Miloš Maletić

specijalista sportske medicine

ANESTEZIOLOGIJA


Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr sci. med. Marina Stojanović

anesteziolog

Prim. dr Predrag Mitrović

Ass. dr sci. med. Ana Cvetković

anesteziolog

Prim. dr Predrag Mitrović

Jovan Filipović

anestetičar


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Dijana Mirčić

anesteziolog

LEKARI OPŠTE PRAKSE


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Vojislav Sredović


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Sanja Stanković


MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI


Prim. dr Predrag Mitrović

Marija Sentić


Prim. dr Predrag Mitrović

Snežana Matić


Prim. dr Predrag Mitrović

Nenad Živanović


Dragana Đorđević

Dragana Đorđević

viši dijetetičar nutricionista

MENADŽMENT


Prim. dr Predrag Mitrović

Dr Aleksandar D. Petrović

medicinski direktor

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled