Hemioterapija

Hemioterapija podrazumeva sistemsku upotrebu antitumorskih lekova kako bi se lečili karcinomi (zloćudni tumori). Lekovi koji se svrstavaju u hemioterapiju su citostatici-hemioterapeutici, hormoni i njihovi derivati (antihormoni, imunomodulatori i monoklonalna antitela). Ovi lekovi zaustavljaju normalan rast i deobu tumorskih ćelija, pa one umiru.

Antitumorske lekovi se mogu davati u obliku tableta, injekcija ili kroz infuziju.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Hemioterapija

Kada se koristi hemioterapija?

Hemioterapija se prvenstveno koristi u lečenju karcinoma na sledeće načine:

- Može da se koristi kao glavna i jedina terapija protiv zloćudnih tumora.

- Koristi se nakon uklanjanja tumora operacijom da bi se uništile preostale skrivene tumorske ćelije. To se naziva adjuvantnom terapijom.

- Može da se koristi da bi se smanjila tumorska masa, odnosno kao priprema za hirurško lečenje ili lečenje zračenjem. To se naziva neo-adjuvantnom trapijom.

- Koristi se kao pomoć u ublažavanju tegoba i bola izazvanim karcinomom tako što se sistemski ubijaju tumorske ćelije. To se naziva paliativnom terapijom.

- Manje doze citostatika u obliku tableta primenjuju i u lečenju nekih autoimunih bolesti (lupus i reumatoidni artritis).

- Kod bolesti kostne srži, hemoterapija se često koristi kao priprema za transplantaciju kostne srži.

Kako se daje hemioterapija?

Hemioterapija kod lečenja karcinoma se prvenstveno daje kroz intravensku infuziju. Pre početka same procedure, medicinska sestra proverava vitalne znake pacijenta: telesnu temperaturu, puls, disanje i krvni pritisak. Mnogi antitumorski lekovi koji se daju kroz infuziju zahtevaju pripremu na licu mesta neposredno pre primene, pa pacijent mora da sačeka da budu pripremljeni.

Da bi se hemioterapija dala kroz infuziju, u venu se uvede igla sa kanilom. Lek polako kaplje iz plastične kese koja stoji na stalku, prolazi kroz crevo do kanile i ulazi u vensku krv.

Nakon prvog primanja hemioterapije pacijent mora da ostane izvesno vreme na opservaciji (praćenju, posmatranju) da bi se ustanovilo da li dolazi do ozbiljnih neželjenih dejstava.

Ako pacijent mora da prima hemoterapiju u dužem vremenskom periodu, onkolog može da odluči da pacijentu ugradi Port-a-Cath sistem tj. centralni venski kateter. To je implant povezan sa nekom od velikih srčanih vena koji se postavlja podkožno u gornji deo grudnog koša. Zahvaljujući centalnom venskom kateteru ne moraju da se buše vene svaki put kada pacijent dođe da primi hemioterapiju. Kroz centalni venski kateter mogu da se uzimaju i uzorci krvi za analizu i daju neki drugi lekovi.

Kada je neophodno da se terapija primi brzo, lek može da se da i direktno u venu.

Sa druge strane, ako je potrebno da pacijent polako prima treapiju, može da se koristi infuziona pumpa.

Hemoterapija može da se daje i injekcijama:

- direktno u mišić ili potkožno

- u likvor (kičmenu tečnost), arterije ili organe

- direktno u tumor.

Koliko traje intravensko davanje hemioterapije?

Koliko dugo traje intravensko davanje hemioterapije zavisi od:

tipa karcinoma i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta;

određenog antitumorskog leka ili kombinacije lekova;

celokupnog plana lečenja.

Zato intravensko davanje hemioterpaije može da traje od 30 minuta do nekoliko sati.

Koliko traje jedan ciklus hemoterapije?

Koliko će dugo trajati jedan ciklus hemioterapije zavisi od:

- tipa karcinoma i u kojoj je fazi (ranoj ili uznapredovaloj)

- cilja lečenja

- vrste antitumorskih lekova koji se primenjuju

- reakcije pacijenta na hemioterapiju.

Onkolog odlučuje da li će koristiti jednu ili više vrsta lekova sa pauzama od 2 do 3 nedelje između svake infuzije. Tako ceo proces može da traje i 4-5 meseci.

Koja su najčešća neželjena dejstva hemioterapije?

Hemioterapijom se ubijaju ćelije tumora, ali se oštećuju i ćelije zdravog tkiva, pa može doći do brojnih neželjenih dejstava.

Najčešća neželjena dejstva hemioterapije su:

- stalni osećaj zamora

- gubitak kose

- lako stvaranje podliva i modrica

- krvarenje

- infekcija

- mučnina i povraćanje

- anemija

- smanjen apetit

- proliv ili zatvor.

Neki od neželjenih efekata lečenja se javljaju tek nekoliko meseci ili godina posle završetka lečenja hemioterapijom. Među njima su:

- oštećenja pluća

- problemi sa srcem

- neplodnost

- problemi sa bubrezima

- oštećenja nerava (periferna neuropatija)

- rizik od ponovnog nastanka karcinoma.

Priprema za hemioterapiju

Uputstva za primanje hemioterapije pacijent dobija od svog onkologa. Priprema može da uključi:

- laboratorijske analize da bi se proverile funkcije bubrega i jetre

- kardiološki pregled

- pregled stomatologa

- upoznavanje sa neželjenim dejstvima lečenja.

Pošto primanje infuzione hemioterapije može da traje satima, bilo bi dobro da pacijent pojede nešto pre dolaska na terapiju ili da ponese sa sobom neku užinu i vodu.

Radi svoje udobnosti pacijent može sa sobom da ponese knjigu ili časopis za čitanje, telefon i slušalice, ćebence, sokne, kapu.

Posle primanja hemioterapije kroz infuziju pacijent neće biti u stanju da vozi, pa se preporučuje da dođe u pratnji člana porodice ili prijatelja koji će ga odvesti kući.

Benefiti hemioterapije

Benefiti hemioterapije mogu biti:

- zaustavljanje širenja karcinoma

- usporavanje rasta karcinoma

- uništavanje tumorskih ćelija koje su se proširile na neke druge organe (metastaze)

- ublažavanje bola i i drugih tegoba koje nastaju zbog karcinoma

-potpuno izlečenje.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled