Test opterećenja (Ergometrija)

Test opterećenja srca (ergometrija) je neinvazivna dijagnostička metoda, koja se koristi u kardiologiji da bi se utvrdio uticaj fizičkog opterećenja na funkcionisanje srca. Pacijent se izlaže opterećenju tako što hoda po pokretnoj traci ili vozi ergobicikl. Na ovaj način se mogu otkriti poremećaji srčanog ritma, suženja u krvnim sudovima, ali i skriveni poremećaji u srčanom radu koji ne mogu da se otkriju u stanju mirovanja.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Zašto se izvodi test opterećenja?

Test opterećenja srca se izvodi da bi se:

Kako se izvodi test opterećenja?

Test opterećenja zahteva da se prvo pacijentu izmere krvni pritisak i puls u stanju mirovanja. Zatim se izmere visina i težina pacijenta, odnoso izračuna se njegov indeks telesne mase. Potom se postavljaju elektrode i teleadapter.

Prvi način za izvođenje testa opterećenja srca izgleda tako što pacijent hoda po pokretnoj traci, dok se postepeno povećava njen nagib, a time i fizičko opterećenje.

Drugi način izvođenja testa opterećenja je da pacijent vozi ergobicikl, pri čemu se fizičko opterećenje za pacijenta povećava tako što se postepeno povećavaju brzina i otpor na biciklu.

Sve vreme pacijent ima na sebi EKG elektrode, teleadapter i Holter EKG-a.

Tokom izvođenja testa mere se sledeći parametri:

Test traje oko 30 minuta. Posle testa pacijent popije malo vode i miruje izvesno vreme.

Šta otkriva test opterećenja?

Test opterećenja srca može otkriti:

Priprema za test opterećenja

Test opterećenja zahteva pripremu. Prvenstveno je neophodno da se sa svojim kardiologom konsultujete o tome koje lekove smete, a koje nikako ne smete da uzmete pre testa.

Priprema podrazumeva sledeće:

Benefiti testa opterećenja

Test opterećenja je posebno značajan za one pacijente kod kojih u stanju mirovanja ne mogu da se primete nepravilnosti u radu srca ili znaci popuštanja srčanog mišića. Ovim testom mogu da se provere efekti i uspešnost dosadašnje terapije. Ukoliko se utvrdi da terapija nije delotvorna ili ima neka neželjena dejstva, lekar može da je koriguje ili zameni.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled