Hematološki i transfuziološki pregled

Hematološki i transfuziološki pregled obavlja hematolog, odnosno specijalista interne medicine koji ima subspecijalizaciju iz oblasti hematologije i transfuziologije. Hematolog na osnovu laboratorijskih analiza i drugih vrsta nalaza (rendgenski snimak, skener, izveštaj onkologa, biopsija kostne srži itd.) kao i kliničkog pregleda postavlja dijagnozu i propisuje odgovarajuću terapiju (koja može da bude i transfuzija).

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Hematoloski i transfuzioloski pregled

Zbog kojih bolesti se pacijent najčešće šalje na hematološki pregled?

Zbog sumnje na sledeće bolesti pacijent se najčešće šalje na pregled hematologu:

- Anemija (malokrvnost)

- Duboka venska tromboza (krvni ugrušci u venama)

- Sepsa

- Hemofilija i talasemija (urođene tj. nasledne bolesti krvi)

- Anemija srpastih ćelija

- Maligne bolesti krvi i kostne srži (leukemija, Hočkinovi i Nehičkinovi limfomi, multipli mieolomi itd.)

Kako izgleda hematološki pregled?

Pregled hematologa započinje razgovorom sa pacijentom, odnosno uzimanjem lične i porodične anamneze. To znači da hematologu pacijent govori o bolestima, operacijama i načinima lečenja do tog trenutka, ali i o svojim hroničnim bolestima i redovnoj terapiji. Doktor mora da se zna i da li je neko od bliskih srodnika imao neku od hematoloških bolesti tj. da li postoji istorija određene bolesti u porodici pacijenta. To je naročito važno kod naslednih i malignih bolesti. Pacijent tada hematologu saopštava i koje sve tegobe ima.

Zatim hematolog pregleda prethodnu medicinsku dokumentaciju i/ili laboratorijske i druge nalaze.

Potom hematolog radi klinički pregled: stetoskopom sluša rad srca i pluća, opipava limfne žlezde, meri krvni pritisak.

Ukoliko je radi dijagnoze i/ili lečenja neophodno da pacijent uradi dodatnu dijagnostiku, dodatne laboratorisjke analize, punkcije ili biopsije kostne srži ili mu je potreban pregled onkologa, hematolog će dati uput. Kada se na osnovu postojeće medicinske dokumentacije može postaviti pouzdana dijagnoza, hematolog propisuje način lečenja (lekove, suplemente, infuzije gvožđa ili transfuzije.

Kada se rade transfuzije krvi?

Transfuzija se najčešće daje pacijentima koji su izgubili mnogo krvi tokom operacija ili su preživeli nezgode i imali povrede usled kojihje došlo do velikog gubitka krvi.

Pored transfuzije cele krvi, kod nekih bolesti i stanja pacijentima se daju i odvojene komponente krvi: krvna plazma, trombociti (krvne pločice), eritrociti (crvena krvna zrnaca), kriopreciptat (komponenta krvi koja sadrži plazmatske proteine koji utiču na zgrušavanje krvi).

Transfuzija se često daje kod:

- Anemije

- Karcinoma

- Hemofilije

- Hronične bubrežne slabosti i osoba na dijalizi

- Bolesti jetre

- Teških infekcija (sepsa)

- Bolesti srpastih ćelija

- Trombocitopenije

Zbog kojih tegoba bi trebalo da se uradi hematološki pregled?

Ako:

- osećate umor i malaksalost

- imate vrtoglavice i glavobolje

- otežano dišete

- imate povišenu telesnu temperaturu

- često Vam se ponavljaju infekcije i krvarenja

-dobijate modrice iako se niste udarili

preporuka je da se obratite hematologu radi pregleda i utvrđivanja uzroka Vaših tegoba.

Benefiti hematološkog pregleda

- Pouzdano praćenje zdravlja i prevencija bolesti.

- Otkrivanje bolesti u ranoj fazi kada je lečenje moguće uz manje komplikcija.

- Važan segment u dijagnostici koji podrazumeva da se u lečenje uključe i druge specijalnosti.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled