Dr Antonela Sabati Rajić

Endokrinolog

Biografija


Rođena u Beogradu 1970. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu 1994. godine. Prva klinička iskustva stiče i započinje profesionalnu karijeru u KBC Zvezdara. Završila je specijalizaciju iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Sa višegodišnjim kliničkim iskustvom u internoj medicini, posebno endokrinologiji, pre toga radu na odeljenju za Gerijatriju KBC Zvezdara , potom odlazi u Sloveniju. Zapošljava se u Univerzitetskom Kliničkom Centru Ljubljana na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, gde je radila više od 20 godina. Posebna polja interesovanja doktorke Sabati-Rajić su sekundarna osteoporoza i lečenje, bolesti hipofize i nadbubrega, šećerna bolest i patologija štitnjače, kao i PCOS.
Pre odlaska u Sloveniju dobila je diplomu Jugolovenske škole ultrazvuka (1998.). Pohađala je Internacionalni kurs Gerijatrije na Malti 1997.
Ima bogato sada više od 20 godina, kliničko, ambulantno, naučnoistraživačko i iskustvo u nastavi i obrazovanju mladih kadrova na polju interne medicine i posebno endokrinologije.
Autor je i koautor brojnih radova i poglavlja u udžbeniku u domaćoj i stranoj literaturi. Godine 2007. dobila je diplomu Internacionalnog društva za osteoporozu u Lionu. Član je Evropskog i Slovenačkog udruženja endokrinologa.
Želi da svojim dugogodišnjim stručnim iskustvom stečenim u zemlji i Evropi individualno, i u sastavu tima izvanrednih lekara, svojih kolega, pomogne našim pacijentima.

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled