Centri izvrsnosti

Centri izvrsnosti - specijalizovani programi u okviru Prve Poliklinike koji obezbeđuju izuzetno visoku koncentraciju stručnosti i povezanih resursa usredsređenih na određene medicinske oblasti. Usluge se pružaju na sveobuhvatan, interdisciplinaran način - obezbeđujući mnoge prednosti za naše pacijente. Da bi se postigla komplenta funkcionalnost Centara izvrsnosti, pored najmodernije opreme, svih dostupnih dijagnostičkih metoda, okupili smo i tim eminentnih stručnjaka koji će našim pacijentima pružiti svetske uslove lečenja.

U Prvoj Poliklnici formirali smo shodno potrebama naših pacijenata 11 Centara izvrsnosti:

 1. CENTAR ZA SRCE I KRVNE SUDOVE

 2. CENTAR ZA IBD

 3. CENTAR ZA PROKTOLOGIJU

 4. CENTAR ZA LEČENJE HRONIČNIH RANA

 5. CENTAR ZA ŠTITNU ŽLEZDU

 6. CENTAR ZA LEČENJE BHP

 7. CENTAR ZA LEČENJE STRES URINARNE INKONTINECIJE (SUI)

 8. CENTAR ZA DOJKU

 9. CENTAR ZA REGENERATIVNU MEDICINU

 10. CENTAR ZA MINIMALNO INVAZIVNU HIRURGIJU

 11. STOMA CENTAR


CENTAR ZA SRCE I KRVNE SUDOVE

U okviru Centra za krvne sudove moguće je obaviti sve preglede i dijagnostiku iz oblasti kardiologije:


CENTAR ZA IBD

Pod terminom Inflamatorne bolesti creva - IBD podrazumevaju se Kronova bolest i ulcerozni kolitis, koje u svojoj osnovi imaju autoimunsku reakciju. Svrstavaju se u idiopatske bolesti, obzirom da je uzrok još uvek nepoznat, a pri čemu se smatra da nastaju kao posledica genetske predispozicije.

Ove bolesti se klinički manifestuju postojanjem hroničnog zapaljenja određenog dela digestivnog trakta, uz povremenu akutizaciju, praćeno različitim simptomima i nepredvidivim tokom.

Najčešće se dijagnostikuju između 15. i 30. godine života, dok se drugi starosni pik registruje između 55. i 65. godine. Na porast učestalosti utiču različiti faktori sredine: izostanak dojenja i upotreba antibiotika u ranom detinjstvu, način ishrane, pušenje, stres, poremećaj sna, deficit vitamina D.


CENTAR ZA PROKTOLOGIJU

Proktološki pregled predstavlja pregled analnog kanala i završnog dela debelog creva (rektuma). Osnovu svakog proktološkog pregleda predstavlja pregled samog analnog otvora i izgled kože okolne regije, kao i digito-rektalni pregled tj. pregled sluznice anusa i rektuma koji se nalazi na dohvat prsta. U slučaju potrebe, mogu se uraditi anoskopija i rektoskopija.

Anoskopija sa kamerom visoke rezolucije je jednostavan, bezbolan i kratak proktološki pregled. Nema potrebe za čišćenjem creva. Predstavlja endoskopsku metodu pregleda analnog kanala i završnih par centimetara završnog dela debelog creva. Izvodi se tako što se u analni kanal uvlači kratak endoskopski instrument koji ima izvor hladnog svetla - anoskop, te se pod kontrolom oka pregleda sluzokoža pomenutih delova.

Rektoskopija je jednostavna endoskopska metoda pregleda završnog dela debelog creva u dužini od 20 do 25cm. Obavlja se pomoću rektoskopa, endoskopskog instrumenta koji ima izvor hladnog svetla i koji je nešto deblji od prsta. Pregled po pravilu nije bolan, ali može biti neugodan, traje od 5 do 10 minuta ili nešto duže ukoliko se radi biopsija ili neka intervencija.

Ukoliko se izvrši biopsija ili druga intervencija, uzorak sluznice se šalje na histopatološki pregled. Nakon postupka pacijent se može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

U okviru Proktološkog centra izvodimo sledeće dijagnostičke metode i intervencije:

Anoskopiju sa kamerom visoke rezolucije - HRA Anoskopija, Rektoskopija, Kolonoskopija, Endoanalni ultrazvuk, Analna manometrija, Fistulografija, Operacija analne fissure, Sklerozacija hemoroida ,Podvezivanje hemoroida gumicama ,Operacija hemoroida THD metodom ,Operacija hemoroida laserom ,Kolonoskopska polipektomija, Incizija perianalnih apscesa, Plasiranje setona ,Ekscizija perianalne fistule, Lečenje perianalne fistule OBSIDIAN VIVOSTAT metodom, Lečenje perianalne fistule matičnim ćelijama, Operacija perianalne fistule laserom, Uklanjanje perianalnih kondiloma, Operacija pilonidalnog sinusa


CENTAR ZA LEČENJE HRONIČNIH RANA

Hroničnim ranama nazivaju se rane koje ne zarastaju u vremenu predviđenom za tip i lokalizaciju rane,a čije zarastanje traje duže od 6 nedelja.

Vrste hroničnih rana:

Pristup bolesniku sa hroničnom ranom: evaluacija opšteg zdravstvenog stanja bolesnika, evaluacija rane, procena uspešnosti tretmana,edukacija bolesnika i njegove porodice.

Zapamtiti da se uvek leči pacijent sa ranom a ne rana na pacijentu – holistički princip

Debridman


CENTAR ZA ŠTITNU ŽLEZDU

Štitna žlezda se sastoji iz dva režnja povezanih mostom (istmusom) u sredini. Braonkastocrvene je boje, prožeta je krvnim sudovima i bogata nervima. Kada je normalne veličine, štitna žlezda nije opipljiva. Štitna žlezda luči nekoliko hormona koji se zajednički nazivaju hormoni štitne žlezde ili tireoidni hormoni. Svaki od hormona štitne žlezde ima svoju specifičnu ulogu u organizmu. Hormoni štitne žlezde utiču na brojne procese u organizmu: metabolizam, rast, razvoj, rad srca, seksualnu funkciju kod oba pola, održavanje trudnoće, nivo glukoze u krvi, telesnu temperaturu i metabolizam kalcijuma.

Najčešća oboljenja štitne žlezde su Hipertireoza i Hipotireoza

U Centru za štitnu žlezdu Prve Poliklnike moguće je uraditi kompletnu dijagnostiku u cilju postavljanja dijagnoze oboljenja štitne žlezde:

TSH hormone, T4 (ukupni T4), FT4 (slobodni T4), T3 (ukupni T3), FT3 (slobodni T3), Anti TPO (antitela na štitnu žlezdu), Kalcitonin, Tireoglobulin

Naš tim iskusnih stručnjaka obavlja i operacije štitne žlezde:


CENTAR ZA LEČENJE BHP

Benigna hiperplazija prostate BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) definiše se kao benigno (ne-kancerozno) povećanje prostate, uzrokovano rastom novih ćelija prostate. Jedno je od najčešćih stanja koje se javlja kod starijih muškaraca. Benigna hiperplazija prostate najverovatnije je normalan deo starenja kod muškaraca, uslovljen promenama hormonalnih balansa i uticaja na rast ćelija prostate.

Prvi znakovi i simptomi benigne hiperplazije prostate javljaju se u četrdesetim godinama života, ali izraženije kliničke menifestacije se javljaju kasnije. U osmoj deceniji života, preko 90% muškaraca ima dobroćudno uvećanje prostate (BPH). Najčešće se javljaju tegobe u smislu čekanja na otpočinjanje mlaza, naročito kod prvog jutarnjeg mokrenja, naprezanja pri mokrenju, slabijeg mlaza mokraće, tanakog mlaza, prekidanja mlaza mokraće tokom mokrenja, potpune nemogućnosti mokrenja, ucestalog noćnog mokrenja, jakih, nezadrživih nagona na morenje, učestalijeg dnevnog mokrenja, curenja ili kapanja urina i sl.

Ovi simptomi mogu biti uzrokovani ili udruženi sa bolestima kao što su urinarna infekcija, bolesti mišića i inervacije mokraćne bešike i sl. Pritisak prostate na mokraćnu cev može biti tako veliki da u potpunosti onemogući mokrenje.

U Centru za lečenje benigne hiperplazije prostate pored specijalističkih pregleda i kompletne dijagnostike izvodimo:


CENTAR ZA LEČENJE STRES URINARNE INKONTINECIJE (SUI)

Stres inkontinencija se javlja kod žena zrelije dobi sa više porođaja ili koje su imale teži porođaj. U većini slučajeva nastaje tek u periodu menopauze, kao posledica slabosti i popuštanja ligamenata male karlice. Najčešće dolazi do spada prednjeg vaginalnog zida i mokraćne bešike, što se manifestuje gubitkom kontrole mokrenja i nemogućnosti zadržavanja mokraće.

Ispuštanje urina čak i prilikom najmanjeg fizičkog napora, kijanja, kašljanja i sl. utiče na psihu žene, tako što stvara osećaj stida, inferiornosti i bitno narušava svakodnevni život. Inkontinencija sputava ženu u svim fizičkim aktivnostima, obavezuje je da nosi uloške i doprinosi osećaju nesigurnosti. Ovo je veoma čest problem o kome se retko priča i mnogo više ćuti u manjim sredinama širom Srbije.

Najčešći poremećaj koji proističe iz poremećaja anatomskog položaja i funkcije mokraćne bešike i uretre je inkontinencija urina koja podrazumeva nevoljni gubitak mokraće.

Laserska (ili radio-frekventna) terapija stres inkontinencije

Laser vaginalna terapija daje odličan odgovor i na ovo jako bitno pitanje mojih najzrelijih pacijentkinja.!! Uz potvrdjene i dokazane efekte u zatezanju zidova i vaginalnoj estetici više namenjenih mladjoj populaciji žena, primena lasera širom Evrope zauzima sve dominantnije mesto i u terapiji samih poremećaja mokrenja češće zastupljenih u starijoj populaciji žena! Ovde treba pomenuti i terapiju radio-frekventnim talasima -Transcutaneous Temperature Controlled Radiofrequency (TTCRF) koja deluje po istom pricipu kao i laser i ima iste efekte na nestajanje simptoma inkontinencije urina.

Hirurška terapija stres inkotinencije:

U ginekologiji i urologiji kroz dugi niz godina postoji veliki broj studija na temu najboljeg hirurškog tretmana inkontinencije. Od više različitih hirurških postupaka aplikacija polipropilenske tračice ispod mokraćne cevi (uretre). Suburetralni sling, TVT, TOT se u zadnjih 13 godina i kod nas i u svetu pokazao kao najpouzdaniji, najefikasniji metod minimalno invazivne hirurgije sa najtrajnijim rezultatima, najmanjim brojem komplikacija posle operacije i najbržim postoperativnim oporavkom pacijenta.


CENTAR ZA DOJKU

Osnovna namena i razlog formiranja Centra za dojku Prve Poliklnike je unapređenje i poboljšanje rezultata dijagnostike i lečenja karcinoma dojke, kao i primena savremenih principa onkoplastične hirurgije u lečenju karcinoma dojke, koja podrazumeva poštednu hirurgiju dojke uz određivanje sentinel limfnog nodusa, ROLL markaciju nepalpabilnih lezija dojke.

U Centru za dojku se primjenjuje multidisciplinarni pristup, odnosno pacijentkinje zajednički tretiraju radiolozi, patolozi, onkolozi, opšti hirurzi.

U Centru za dojku Prve Poliklnike u ponudi su sledeće usluge:

Od interevecnija na dojkama u Prvoj Poliklnici izvodimo:


CENTAR ZA REGENERATIVNU MEDICINU


CENTAR ZA MINIMALNO INVAZIVNU HIRURGIJU

Postoje brojne bolesti i stanja koje zahtevaju hiruršku intervenciju. Pored donošenja odluke da se podvrgnu operativnom zahvatu, pacijenti su suočeni i sa izborom između tradicionalnih i minimalno invazivnih hirurških tehnika. Kako bi potpuno učestvovali u odluci, nsašim pacijentima nudimo sve potrebne informacije.

Minimalno invazivna hirurgija koristi napredne tehnologije kako bi se izbegla potreba za velikim incizijama koje se koriste pri tradicionalnom pristupu, sa ciljem smanjenja bola, učestalosti komplikacija i ubrzanja oporavka kod pacijenta. Postoji nekoliko različitih tehnika koje se koriste u minimalno invazivnoj hirurgiji. Laparoskopska hirurgija predstavlja samo specifičnu vrstu minimalno invazivne hirurgije. Sve operacije se izvode u anesteziji, i zahtevaju napredne tehničke veštine i specijalizovanu opremu.

Koje se operacije mogu izvoditi minimalno-invazivnom tehnikom?


Minimalno-invazivna tehnika se može primeniti za:


STOMA CENTAR

U Stoma centru Prve Poliklinike možete da računate na našu punu podršku i da znate da niste sami. Konstantnim radom i svakodnevnim unapređivanjem nastojimo da Vam pružimo kvalitet života kakav zaslužujete. Pružamo kompletnu medicinsku podršku kod kolostoma, ileostoma, urostoma.

Kolostoma je hirurški napravljen otvor u debelom crevu (kolonu) kroz abdomen. Ima ulogu u eliminisanju otpadnih materija iz creva.

Postoje različiti razlozi koji utiču da se ugradi stoma. Neki od glavnih razloga su:


Kolostoma može biti trajno ili privremeno ugrađena. Postoje 2 glavne vrste kolostoma – desna transverzalna kolostoma i leva kolostoma. Obe mogu biti trajne ili privremene.

Ileostoma je hirurški napravljen otvor u tankom crevu kroz abdomen. Ima ulogu u eliminisanju otpadnih materija iz creva, kada je zbog određenih situacija neophodno da se zaobiđe rektum ili kolon (debelo crevo). Ileostoma se pravi na ileumu (tankom crevu). Ova stoma može biti privremena ili trajna.


U slučaju ileostome, stolice su tečne i/ili poluformirane sa digestivnim enzimima koji su agresivniji prema koži.

Urostoma je hirurški napravljen otvor namenjen da ispušta urin iz bubrega, nakon što je deo urinarnog trakta oštećen (karcinom bešike, povreda…).

Uglavnom je ovo trajna stoma. Pošto postoji neprestani izlaz i protok urina, biće Vam potrebna kesa sa ispustom.

Dve najčešće vrste urostome:

Uretero-kutana stoma - Mokraćovodi se izmeštaju van tela. Kada se stoma formira, imaće 1 ili 2 katetera prikačena na kesu za stomu. Pozicioniraju se kako bi omogućili brže zarastanje nakon operacije. Uobičajeno će se odstraniti u Vašu kesu za stomu u roku od 10-14 dana nakon operacije.

Trans-ileo-kutana stoma - Ova operacija je uglavnom duža jer se sastoji iz 2 koraka: Izolacija dela ileuma (tankog creva) (oko 15 cm). Jedan kraj ileo dela će biti zatvoren, a drugi deo će biti postavljen van tela kao stoma. Mokraćovodi će biti povezani na ovaj ileo deo. Urin prolazi kroz ovaj deo tankog creva i izlazi iz organizma.

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled