Dr Miloš Maletić

Specijalista sportske medicine

Biografija


Dr Miloš (Dragorad) Maletić je rođen 29. decembra 1985. godine u Majuru kod Šapca, gde je završio osnovnu školu „Majur“ i srednju medicinsku školu „Dr Andra Jovanović“, opšteg smera, medicinski tehničar. Na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se 2004. godine i diplomirao 27. decembra 2010. godine. U oktobru 2018. godine upisao specijalističke akademske studije sportske medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i odbranio specijalistički rad 24. januara 2022. godine na temu „Povratak sportskim aktivnostima nakon infekcije Kovid-19“ sa ocenom odlično.
Nakon odrađenog pripravničkog staža, od decembra 2010. godine, zaposlen je u Domu zdravlja Šabac kao lekar u Službi hitne medicinske pomoći, gde je obavljao terenske i ambulantne preglede i lečio pacijente sa urgentnim stanjima. Od aprila 2013. godine zaposlen je u kompaniji „Medis Pharma“ kao stručni konsultant i rukovodilac za sprovođenje strategije za region Zapadne Srbije. Analizirao je karakteristike novih proizvoda kao i osmislio strategije implementacije kroz stalni kontakt sa marketinškim timom i timom lekara i farmaceuta, pratio trendove prodaje proizvoda kao i analizu tržišta i reagovao na promene. Obavljao je edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika. Od aprila 2014. godine zaposlena u kompaniji „Zepter International“ kao stručni konsultant prilikom obuke klijenata i prezentacije proizvoda. Pomogao u poboljšanju ponude usluga procenom komentara klijenata. Od oktobra 2014. godine zaposlen je u „Unika osiguranju – MedUnika kontakt centar“ kao savetnik za zdravlje osiguranika. Aktivno se bavio savetovanjem domaćih i stranih osiguranika, procenom hitnosti situacije i upućivanjem lekarima odgovarajuće specijalnosti, kao i rešavanjem problema za dobijanje zdravstvene zaštite. U aprilu 2015. godine zaposlio se, po drugi put, u Službi hitne medicinske pomoći Šabac. Od januara 2017. godine zaposlen je u ordinaciji holističke medicine „Dr Holistic“ na poslovima preventivnih pregleda pacijenata, određivanja suplementacije, kao i izrade protokola nutritivne ishrane. Aktivno radio na savetovanju sportista u vezi sa suplementacijom i režimima ishrane.
Stalno zaposlen u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije od februara 2022. godine, gde radi na utvrđivanju opštih zdravstvenih sposobnosti profesionalnih sportista i dece. Vrši ergometrijske, spirometrijske i ergospirometrijske testove. Savetuje u prevenciji povreda koje su specifične za određeni sport, savetuje ishranu, kreiranje dijete i adekvatnu suplementaciju koja nije na listi zabranjenih supstanci. U slučaju povreda sportista, pruža adekvatnu negu, vrši pretrage i sprovodi adekvatne terapijske procedure u cilju bržeg oporavka i povratka sportskim aktivnostima. Organizuje radionice za edukaciju zdravstvenih radnika i sportista. Bavi se analizama najčešćih problema sa kojima se susreću profesionalni sportisti i sa stručnim timom i sprovodi unapređenja u oblasti prevencije.
Stručno usavršavanje iz oblasti endotrahealne intubacije pacijenata stekao je u Opštoj bolnici Šabac januara 2012. godine. U oktobru 2013. godine prošao je obuku o unapređenju produktivnosti, komunikacije i timskog rada „DISC“. U martu 2014. godine završio je stručni kurs ultrasonografije abdomena, mekih tkiva vrata i štitaste žlezde na odeljenju za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije. U maju 2014. godine prošao je obuku za edukatora i promotera zdravlja u kompaniji „Zepter International“. Položen stručni državni ispit u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, 25. februara 2015. godine pod brojem 152-02-00890/2014-01. . Uspešno je završio obuku PHTLS-Prehospital Trauma Life Support u junu 2016. Na drugom međunarodnom kongresu sportske medicine održanom u maju 2019. položio je FIMS (Federation Internationale de Medicine du Sport) kurs sportske i kardiologije vežbanja. U maju 2021. godine završio obuku za primenu PRP (Platelets Rich Plasma) metode kod degenerativnih, traumatskih i inflamatornih stanja mišićno-skeletnog sistema. Završio obuku u okviru Crvenog krsta Srbije u decembru 2021. godine o osnovnom održavanju života i korišćenju automatskog eksternog defibrilatora (AED).Završio kurs ultrazvučne dijagnostike zglobova i mekih tkiva u Poliklinici Antamedika januara 2023. godine. Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1439/22.
Bibliografija

 1. Rasulić L, Đurašković S, Lakićević N, Lepić M, Savić A, Grujić J, Mićić A, Radojević S, Puzović V, Maletić M, Mandić-Rajčević S. Hirurško lečenje povreda radijalnog nerva udruženih sa prelomom osovine humerusa-A pojedinačni centar Iskustvo. Front Surg. 2021. 16. decembra;8:774411. doi: 10.3389/fsurg.2021.774411. PMID: 34977143; PMCID: PMC8716365.
 2. Maletić M, Miletić V, Rajković Ž, Mandić Rajčević S. Lekarske intervencije tokom aktivnosti u prirodi i sportskom kampu. Poster prezentacija. Simpozijum o javnom zdravlju, 20. Kongres lekara Srbije, Beograd, 24-25. novembar 2022
 3. Maletić M, Miletić V, Rajković Ž, Mandić Rajčević S. Promene u telesnom sastavu tokom sportskog kampa. Poster prezentacija. Simpozijum o javnom zdravlju, 20. Kongres lekara Srbije, Beograd, 24-25. novembar 2022
 4. Dunjić S, Pejić J, Filipović E, Maletić M, Kraković P, Stojičić D, Lojić M, Subotić V. Laboratori Findings in Tvins Suffering from Autism-Case Report. Journals of Health Science 7 (2019) 239-245. doi:10.17265/2328-7136/2019.04.005
 5. Dunjić S, Pejić J, Filipović E, Maletić M, Kraković P, Stojičić D, Lojić M, Subotić V. Nivo nekih hormona kod pacijenata koji imaju povećanu vrednost tumorskog markera Ca 19,9 i/ili Ca 72,4. Poster board 47- Biološki markeri u imuno-onkologiji. Svetski kongres imuno-onkologije 23-24. maja 2019. Barselona, Španija
 6. Dunjić S, Pejić J, Filipović E, Maletić M, Kraković P, Stojičić D, Lojić M, Subotić V.
  Nivo nekih biohemijskih parametara kod pacijenata koji imaju povišen tumorski marker Ca 19,9 i/ili Ca 72,4. Poster board 46- Biološki markeri u imuno-onkologiji. Svetski kongres imuno-onkologije 23-24. maja 2019. Barselona, Španija
 7. Dunjić S, Pejić J, Filipović E, Maletić M, Kraković P, Stojičić D, Lojić M, Subotić V. Relationship Betveen Tumot Marker Ca125 and Ca 15.3 Ve Found in Clinical Practice. Poster board 48- Biološki markeri u imuno-onkologiji. Svetski kongres imuno-onkologije 23-24. maja 2019. Barselona, Španija
 8. Dunjić S, Pejić J, Filipović E, Maletić M, Kraković P, Stojičić D, Lojić M, Subotić V. Interesting Laboratori Findings in Female Patients Vith Inabiliti to Conceive. Board Poster. 12. Evropski kongres integrativne medicine, 13-15. septembar 2019. Barselona, Španija
 9. Dunjić S, Pejić J, Filipović E, Maletić M, Kraković P, Stojičić D, Lojić M, Subotić V. Sindrom hroničnog umora i nivo nekih hormona u krvi. Board Poster. 12. Evropski kongres integrativne medicine, 13-15. septembar 2019. Barselona, Španija

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled