Privatno zdravstveno osiguranje

Prva poliklinika ima sklopljene ugovore i ostvarenu saradnju sa više domaćih i stranih osiguravajućih kompanija. Neki od naših partnera sa kojima sarađujemo su:


Važno je napomenuti da svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja.


Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo:


Naše usluge Naš tim Zakažite pregled