Politika privatnosti

PREDRAG MITROVIĆ PR POLIKLINIKA PRVA POLIKLINIKA BEOGRAD-VRAČAR sa sedištem u Beogradu, ul. Krunska br. 38 ( u daljem tekstu Prva Poliklinika).

Privatnost članova i posetilaca sajta je od velike važnosti za Prvu Polikliniku i ovom Politikom privatnosti želimo da Vas u potpunosti u upoznamo o tome kako se postupa sa Vašim ličnim podacima i na koji način se oni štite.

Na ovoj interenet stranici prikupljamo mali broj Vaših podataka uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će Vaši podaci biti izbrisani. Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima u Prvoj Poliklinici koji su svi zakonski i ugovorno obavezani da poštuju tajnost ličnih podataka.

Prva Poliklinika prikuplja sledeće podatke svojih saradnika koje oni slobodno dostavljaju: ime, prezime, kontakt podatke, i druge srodne informacije.

Prva Poliklinika prikuplja podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu, podatke o pretraživaču i domenu.


Pre davanja svojih podataka potrebno je da pročitate informacije o zaštiti podataka o ličnosti i korišćenju definisanih ovom Politikom privatnosti. Slanjem svojih podataka dajete saglasnost o korišćenju Vaših podataka.

Informacija koje o Vama prikuplja Prva poliklinika putem ovog web sajta na adresi prvapoliklinika.rs (u daljem tekstu: web sajt) služe pre svega boljem razumevanju Vaših potreba i razvoju novih sadržaja ili funkcija sajta. Pored toga, prikupljamo i informacije koje koristimo za obaveštavanje o našim aktivnostima i novostima. Informacije koje imamo o Vama su date uz Vašu saglasnost, a mogu nam biti poslate preko namenskih kontakt formi koje se nalaze na strancima a web sajta. Takođe, informacije o Vama nam možete poslati preko mailova zaposlenih u Prvoj Poliklinici. Pored ovako dobijenih informacija, Prva Poliklinika može prikupljati i druge podatke uz korišćenje alata za automatsko prikupljanje podataka. Alati koje koristimo su standardni i prikupljaju informacije koje šalju Vaši računari, odnosno Vaši pretraživači interneta i to: zemlju iz koje ste konektovani na naš sajt, grad, vreme pristupa stranama sajta, navigaciju – Vaše kretanje i zadržavanje na pojedinim sadržajima sajta, korišćenje pojedinih servisa i sl. Takođe, možemo prikupljati, držati i eksportovati i druge tipove informacija, a uz obaveštenje o tome i uz Vašu saglasnost, kao što su npr. ankete, istraživanja Vaših mišljenja, stavova, zadovoljstva servisima i informacijama i sl. Informacije o Vama možemo dobiti i iz komercijalnih i javnih servisa, koje smatramo pouzdanim. Iako informacije dajete uz svoju saglasnost u svakom trenutku možete zahtevati njihovo brisanje i prestanak bilo kakvog vida komunikacije između sebe i Prve poliklinike (mailovi, newsletter i sl.). Po prijemu Vašeg pismenog zahteva o brisanju Vaših podataka uklonićemo Vas iz naših baza podataka.

Ako povučete svoju saglasnost, prekinućemo obradu Vaših podataka o ličnosti, izuzev i u meri kada su nastavak obrade ili skladištenja dozvoljeni ili neophodni u skladu sa primenljivim zakonom o podacima o ličnosti ili drugim primenljivim zakonima i propisima.

Imajte na umu da povlačenje Vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je obavljena pre povlačenja. Uz to, kao posledica Vašeg povlačenja saglasnosti, možda nećemo moći da ispunimo Vaše zahteve ili da vam obezbedimo svoje usluge.


Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Prva Poliklinika prikuplja sledeće podatke o ličnosti:


Svrha obrade i pravni osnov


Informacije koje o Vama prikuplja Prva Poliklinika putem ovog web sajta koriste, pre svega, boljem razumevanju Vaših potreba i razvoju novih sadržaja ili funkcija sajta. Pored toga, prikupljamo i informacije koje koristimo u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima i novostima, za potrebe oglašavanja i pružanja informacija o osnovnim uslugama Prve Poliklinike, kao i pružanje osnovnih usluga i izvršavanje Vaših zahteva i komunikacije sa Vama.

Prva Poliklinika obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa Republike Srbije koji se odnose na oblast zdravstva.

Obrada podataka o ličnosti se može zasnivati na saglasnosti/ pristanku lica na koje se podaci odnose, odnosno Vašoj saglasnosti, i to samo u slučaju kada ste dali izričitu saglasnost za obradu podataka za određenu svrhu (npr. ponude koje se dostavljaju putem i-mejla i/ili poštom na adresu), obrada podataka će se vršiti samo u skladu sa obimom i za svrhu koja je definisana i dogovorena u saglasnosti. Data saglasnost može biti opozvana u svakom trenutku, sa pravnim dejstvom od momenta povlačenja saglasnosti.


Korisnici podataka


Prva Poliklinika ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje Vaše podatke o ličnosti trećim licima.


Zaštita podataka


Prva Poliklinika štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Prva poliklinika čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 6 meseci.

(podatke koji su ostavljeni kroz kontakt formu čuvaju se na serveru prvepoliklinike i ona može obrisati iste podatke, podaci koji su se prikupili kroz kolačiće čuvaju se 6 meseci od poslenje interakcije korisnika sa sajtom i nakon toga se automatski brišu)


Korišćenje kolačića

prvapoliklinika.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme. Ukoliko ste zabrinuti za Vašu privatnost i korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti Vaš pretraživač da Vas obaveštava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti Vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da vam pošalje.


Prva Poliklinika koristi sledeće kolačiće:

Obavezne kolačiće

Kolačiće društvenih mreža

Kolačiće učinka


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje


Prva Poliklinika ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU


Prva Poliklinika ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije


Prva Poliklinika ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava lica na koja se podaci odnose

Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaju pravo pristupa, ispravke, dopune,brisanja ili ograničenja obrade pohranjenih podataka, pravo prigovora na obradu podataka i pravo na prenosivost podataka u skladu sa uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Ukoliko, kao korisnik usluga Prve Poliklinike, smatrate da Vam je povređeno pravo u pogledu zaštite podataka, možete podneti prigovor Prvoj poliklinici na obradu podataka o ličnosti, licu za zastitu podataka o ličnosti prve Poliklinike putem mejla dpo@prvapoliklinika.rs

Ukoliko nakon dobijanja odgovora od strane Prve Poliklinike, smatrate da je obrada podataka o ličnosti vršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Društvene mreže

Prva Poliklinika koristi društvene mreže kako bi unapredila svoju misiju. Ove aplikacije zahtevaju korišćenje usluga trećih strana.

Na primer, Prva Poliklinika upravlja Facebook i ovom nalogu imaju pristup Facebook korisnici koji su već prihvatili Facebook Politiku privatnosti. Našom Facebook stranom upravljaju saradnici koji su za to zaduženi. Prva Poliklinika ne čuva podatke svojih pratilaca niti obrađuje podatke izvan Facebook-a.

Pored Facebook-a, ostale društvene mreže koje koristimo su:

https://www.instagram.com/prvapoliklinika/

Tik tok


Promena Politike privatnosti

Prva Poliklinika zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Ukoliko je izmena značajnija, kao npr. ako bitno utiče na vaša prava ili menja pravila korišćenja podataka, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na stranici sajta Prve Poliklinike. Dužni ste da pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.


Kolačići učinka

Ovi kolačići nam omogućavaju da zabeležimo broj poseta i izvore prometa kako bismo mogli da merimo i poboljšamo učinak našeg sajta. Pomažu nam da saznamo koje stranice su najmanje i najviše popularne i da vidimo kako se posetioci kreću na našem sajtu. Svi podaci koje ovi kolačići prikupe su objedinjeni i prema tome anonimni. Ukoliko ne prihvatite ove kolačiće, nećemo znati kada ste posetili naš sajt i nećemo moći da pratimo njegov učinak.

Kolačići društvenih mreža

Ove kolačiće postavljaju različiti servisi društvenih mreža koje smo dodali na naš sajt kako bismo vam omogućili da naš sadržaj podelite sa svojim prijateljima i mrežama. Mogu pratiti Vaš pregledač na drugim sajtovima i izraditi profil Vaših interesovanja. To može uticati na sadržaj i poruke koje vam se prikazuju na drugim veb-sajtovima koje posećujete. Ukoliko ne prihvatite ove kolačiće, nećete moći da koristiti ili vidite ove alate za deljenje.

Obavezni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za rad veb-sajta i u našim sistemima se ne mogu isključiti. Obično se aktiviraju samo kao odgovor na radnje koje preduzimate, a koje su u skladu sa Vašim zahtevom za određenom uslugom, kao što je podešavanje Vaših parametara o privatnosti, prijavljivanja ili popunjavanje obrazaca. Pregledač možete podesiti tako da blokira ili Vas upozori na takve kolačiće, ali u tom slučaju deo sajta neće raditi. Ovi kolačići ne skladište podatke za identifikaciju ličnosti.


Pitanja

Nastojeći da stvorimo što bezbedniju stranicu, pozivamo Vas da nam dostavite Vaše komentare i sugestije na ovu Politiku privatnosti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na prvapoliklinika@gmail.com

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled