Plasiranje Port-a-Cath sistema

Port-a-Cath je medicinski uređaj koji se koristi za vađenje krvi i davanje terapije, uključujući infuzije, transfuzije, antibiotike i hemoterapiju. Postavlja se ispod kože pacijenta na desnoj strani grudnog koša iznad linije srca.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Plasiranje Port-a-Cath sistema

Šta je Port-a-Cath sistem?

Port-a-Cath sistem (centralni venski kateter) je mali implant koji omogućava lak pristup veni pacijenta. Sistem se hirurški postavlja ispod kože pacijenta minimalno invazivnom procedurom. Najčešće se koristi kada je pacijentu neophodno primanje intravenske terapije (kao što je hemoterapija) u dužem periodu. Sastoji se iz dva dela: komorice (obično veličine novčića) i katetera (tankog, dugačkog, savitljivog creva). Komorica (port) je napravljena od specijalnog silikona koji može da se probada iglom i hiljadu puta, tako da može da se koristi mesecima, pa i godinama. Rizik od infekcije je smanjen na minimum. Kateter je zakačen za komoricu i ubačen (plasiran) u neku od centralnih vena (najčešće na ušću gornje šuplje vene u desnu pretkomoru).

Kada se radi plasiranje Port-a-Cath sistema?

Plasiranje Port-a-Cat sistema se radi kada je pacijentu neophodno da duže vreme prima:

- Hemoterapiju

- Infuziju

- Antibiotike

- Transfuziju

- Vađenje venske krvi.

Primenjuje se kod:

- pacijenata obolelih od karcinoma

- pacijenata obolelih od zapaljenske bolesti creva

-teških infekcija (sepse)

-bubrežne isuficijencije (prestanka rada bubrega).

Kako se izvodi plasiranje Port-a-Cath sistema?

Tokom plasiranja Port-a-Cath sistema pacijent leži na leđima. Koža u predelu grudnog koša se očisti jodom ili nekim drugim antiseptičkim sredstvom. Zatim se namaže lokalni anestetik. Ultrazvuk ili fluoroskopija se koristi da bi se pronašlo mesto u koje će se zabosti igla u odgovarajuću venu. Na koži se napravi rez od oko 2 cm. Napravi se prostor za postavljanje kormorice. Kateter se poveže sa komoricom (portom), postavi ispod kože i uvede u ušće gornje šuplje vene. Rentgenskim snimkom se proveri da je sistem na pravom mestu. Rez se zašiva biorazgradivim koncima i stavlja zavoj preko rane.

Plasiranje Port-a-Cath sistema traje između 30 i 45 minuta.

Priprema za plasiranje Port-a-Cath sistema

Pre plasiranja Port-a-Cath sistema neophodno je da se urade laboratorijske analize koje pokazuju stanje bubrega i faktore koagulacije.

Pacijenti koji uzimaju Aspirin, Cardiopirin ili bilo koji lek za razređivanje krvi (Farin, Pradaxa, Plavix, Sintrom, Sincum i sl.) bi trebalo da prestanu da ga uzimaju nekoliko dana pre intervencije.

Obavezno obavestite doktora ako ste alergični na neke lekove, kontrastno sredstvo, lateks.

Nemojte ništa da jedete niti pijete od posle večere noć uoči intervencije.

Ako ste na terapiji insulinom, konsultujte svog lekara u vezi sa dozom koju treba da uzmete pre intervencije.

Oporavak nakon plasiranja Port-a-Cath sistema

Prvih nedelju dana nakon intervencije pacijent ne sme da se tušira i izlaže većim fizičkim naporima. Nakon 10 do 14 dana može da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima, da se kupa, pliva itd.

Prvih dana posle intervencije nemojte spavati na stomaku, već na levom boku (ako je implant postavljen na desnu stranu).

Na mestu implanta možete da osećate blagu nelagodnost ili da primetite pojavu podliva.

Ako se pojavi bol, preporučuju se lekovi iz grupe nesteroidnih antireumatika (Diklofenak, Brufen).

Kada je neophodno da se javite lekaru?

Glavni rizik kod Port-a-Cath sistema je pojava infekcije. Ako primetite da osećate jezu, imate povišenu teperaturu, snižen krvni pritisak, obavezno se obratite lekaru.

Znaci da je došlo do infekcije u zoni Port-a-Cath sistema su:

- otok na mestu implanta

- crvenilo kože koja je topla na dodir

-pojavljivanje gnoja

- osećaj bola na dodir.

Kateter može da bude začepljen krvnim ugruškom. To se rešava primanjem injekcije leka koji rastvara ugrušak ili zamenom katetera.

Benefiti Port-a-Cath sistema

Pacijenti koji imaju Port-a-Cath sistema imaju koristi od:

- smanjenog rizika od infekcije, stvaranja podliva, krvarenja

- smanjenog rizika od oštećenja ili pucanja vena (naročito kod primanja hemoterapije)

- olakšanog i manje bolnog primanja svakodnevne intravenske terapije

- uzimanja uzoraka krvi i primanja terapije u istom danu kroz samo jednu iglu

- estetskih efekata (implant se ne vidi jer je ispod kože).

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled