Laboratorijske analize u trudnoći (analize krvi, Double i Triple test i prenatalni test)

Laboratorijske analize u trudnoći se rade da bi se proverilo zdravlje kako trudnice, tako i ploda.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

U ranoj trudnoći se rade sledeće analize:

Dodatne laboratorijske analize u trudnoći

Laboratorijske analize u trudnoći mogu da uključe i testiranje na rubeolu, hepatitise B i C, HIV, seksualno prenosive bolesti (HPV infekciju, hlamidiju i sl).

DOUBLE test se preporučuje svim trudnicama da između punih 11 nedelja do 14. nedelje trudnoće da bi se utvrdio nivo rizika koji ukazuje na moguće postojanje genetičkih poremećaja tj. Daunovog, Edvardsovog ili Patau sindroma (trizomija 21, 18, 13) kod fetusa.

Ovaj test se još naziva i kombinovanim, jer se pored ultrazvučnog pregleda uzima i uzorak krvi trudnice. U krvi se mere dva hormonska markera (hCG i PAPP). Ako je nivo markera viši od preporučenih vrednosti, to ukazuje na povišen rizik da će se beba roditi sa Daunovim, Edvardsovim ili Patau sindromom.

TRIPLE test se radi između 14. i 20 nedelje trudnoće kod trudnica koje nisu radile DOUBLE test, ili kao njegova dopuna. Pri ovom testu se iz krvi trudnice uzimaju i mere tri hormonska markera (hCG, AFP i estradiol). TRIPLE testom se otkrivaju oštećenja neuralne cevi fetusa (spina bifida, bifida i anencefalija tj. nerazvijen mozak), koji se ne mogu otkriti DOUBLE testom. Rezultat TRIPLE testa pokazuje koliki je rizik da beba bude rođena sa Daunovim ili Edvardsovim sindromom.

Laboratorijske analize u trudnoći uključuju i neinvazivni prenatalni test

Neinvazivni prenatalni test se radi u prvom trimestru, tačnije u 10. nedelji trudnoće. Na našoj klinici se rade Nifty i CentroNipt test. Neinvazivni prenatalni test spada u skrining testove koji pokazuju verovatnoću da beba ima neku od genetičkih anomalija.

Prednosti neinvazivnih prenatalnih testova su:

Neinvazivni prenatalni test Nifty otkriva:

- Triploidije (prisustvo 3 kompleta hromozoma u ćeliji, odnosno ukupan broj hromozoma je 69 umesto 46)

- Promene broja autozomnih hromozoma - 6 tipova trizomija uključujući najčešće:

- Promene broja polnih hromozoma:

- Promene u građi hromozoma – 64 mikrodelecije među kojima i najčešće:

- Pol deteta.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Prim. dr Predrag Mitrović

spec. ginekologije i akuserstva, subspec. perinatologije

Prim. dr Predrag Mitrović

ginekolog-akušer

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled