Kolor dopler krvnih sudova vrata i nogu

Kolor dopler krvnih sudova vrata i nogu je bezbolna, neinvazivna ultrazvučna metoda koja meri protok krvi kroz karotide i krvne sudove nogu i pruža informacije o njihovom izgledu. Priprema za kolor dopler nije potrebna, a sam pregled traje 30 do 60 minuta. 
Kolor dopler krvnih sudova vrata pokazuje, suženja ili proširenja kao i blokade u arterijama usled formiranja krvnog ugruška. Kolor dopler nogu može otkriti proširenje vena (varikozne vene) i odrediti stepen proširenja.

Kolor dopler ultrazvuk, specijalna ultrazvučna tehnika, meri protok i brzinu kretanja krvnih ćelija kroz krvne sudove. To kretanje izaziva promenu frekvencije ultrazvučnih talasa (nazvan Doplerov efekat). Računar prikuplja i obrađuje zvukove i pravi grafikone ili slike u boji koje predstavljaju protok krvi kroz krvne sudove. Uglavnom se crvena i plava boja koriste za isticanje protoka krvi u jednom ili drugom smeru u odnosu na položaj sonde. Obično je tok krvi od sonde prikazan plavom bojom, dok je tok krvi prema sondi prikazan crvenom bojom.

*****

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Na osnovu rezultata pregleda kolor doplerom krvnih sudova vrata i nogu lekar određuje dalju dijagnostiku ili lečenje.

U rizičnu grupu kojoj se preporučuje pregled kolor doplerom krvnih sudova vrata i nogu spadaju pacijenti sa:

- povišenim pritiskom

- dijabetesom

- aterosklerozom

- kardiovaskularnim oboljenjima

- pušači

Redovne kontrole arterija kolor doplerom preporučuje se svim pacijentima koji imaju ugrađen baj-pas i graftove. Na ovaj način po život opasne promene otkrivaju se na vreme i mogu operativno da se uklone.

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova vrata?

Kolor dopler pregledi korisni su za pregled blokade ili suženja karotida. Rezultati pregleda mogu pomoći lekaru da odredi tretman za smanjenje rizika od moždanog udara. Ako lekar smatra da je pacijent u riziku od moždanog udara, može preporučiti pregled kolor doplerom. Kolor dopler krvnih sudova vrata radi se i ukoliko su prisutni simptomi kao što su: vrtoglavice, gubitak vida, gubitak osećaja u polovini tela, trnjenja, gubitak govora, kao i u slučaju ateroskleroze, povišenog holesterola ili triglicerida.

Šta otkriva kolor dopler krvnih sudova vrata?

Kolor dopler ultrazvuk pomaže lekaru da vidi i proceni:

- blokade protoka krvi (kao što su ugrušci)

- sužavanje krvnih sudova

- tumore i urođene vaskularne malformacije

- smanjen ili prekinut protok krvi u različite organe

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova nogu?

Kolor dopler krvnih sudova nogu radi se u slučaju otoka nogu i promene u boji kože, proširenih vena, povreda, kod dugog nošenja gipsa, priprema za operaciju vena i postoperativno praćenje, kao i kod pacijenata sa poremećajima zgrušavanja krvi.

Šta otkriva kolor dopler krvnih sudova nogu?

- Blokirane arterije

- Ugruške

- Slabu cirkulaciju

- Vensku okluziju

- Perifernu vaskularnu bolest

Kolor dopler arterija nogu omogućava sprečavanje velikog broja komplikacija kao što su tromboza, plućna embolija, gangrena.

Kako izgleda pregled kolor doplerom krvnih sudova vrata i nogu

Nakon što pacijent legne na sto za pregled, lekar će naneti gel na kožu, a zatim čvrsto postaviti sondu uz telo.

Sondu pomera napred-nazad preko oblasti koju pregleda kako bi snimio slike. Sve arterije i vene nogu i karotide vrata moguće je prikazati u različitim perspektivama, videti njihovu poziciju, veličinu i patologiju.

Priprema za kolor dopler krvnih sudova vrata i nogu

Za ovaj pregled nema posebne pripreme. Potrebno je samo skinuti odeću i osloboditi delove tela, odnosno vrata i nogu za pregled. Potrebno je skinuti i nakit.

Benefiti kolor doplera krvnih sudova vrata i nogu

Kolor dopler karotida:

- Potpuno bezbedan i bezbolan.

- Kolor dopler karotida može se koristiti za lociranje položaja krvnog ugruška.

- Može se koristiti nakon operacije uklanjanja plaka (endarterektomija) da bi se proverila uspešnost operacije.

- Koristi se tokom postavljanja stenta.

- Može biti koristan u dijagnostikovanju aneurizme.

- Pruža informacije o nekim potencijalno ozbiljnim medicinskim problemima, posebno o moždanom udaru i srčanim oboljenjima.

Kolor dopler krvnih sudova nogu:

- Potpuno bezbedan i bezbolan. Ne koristi zračenje.

- Pokazuje da li ima blokada krvnih sudova nogu.

- Otkriva krvne ugruške (trombove).

*****

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled