4D/3D ultrazvučni pregled


Šta može da otkrije 3D/4D ultrazvuk?

3D/4D ultrazvuk omogućava da se plod jasno vidi na 3D slici i istovremeno prate pokreti bebe u majčinoj utrobi. Na ovaj način se efikasno otkrivaju eventualne anatomske anomalije ploda:

- rascep usne;

- asimetrija lica;

- deformiteti šaka i stopala;

- deformiteti kičme;

- defekt prednjeg trbušnog zida.

Analiziraju se moždane strukture, dijafragma, želudac, bešika, bubrezi, arterije pupčanika. U ovom periodu se najbolje uočavaju srce i krvni sudovi bebe i eventualni deformiteti na njima. Radi se takozvana fetalna ehokardiografija, što znači da se detaljno analizira građa i funkcija srca ploda. Obraća se posebna pažnja i na položaj i izgled posteljice i količinu plodove vode.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

3D/4D ultrazvuk se najčešće radi između 20. i 26. nedelje trudnoće. To je neinvazivni pregled, potpuno bezbedan i za trudnicu i za plod. Za razliku od standardnog 2D ultrazvuka, 3D metodom se dobija trodimenzionalna slika u boji, a pomoću 4D ultrazvuka se vide i pokreti bebe. Ova vrsta ultrazvučnog pregleda omogućava da se bolje i lakše otkriju urođene anomalije bebe. Nalaz je precizniji, a samim tim i dijagnoza.


Kako se izvodi 3D/4D ultrazvuk?

Ova vrsta ultrazvučnog pregleda se radi veoma slično kao i 2D ultrazvuk. Trudnica leži na leđima, a na ogoljen njen donji deo trbuha se nanosi gel. Ginekolog pomera sondu po trbuhu trudnice da bi dobio što bolju sliku. Ako beba spava, ginekolog će laganim pokretima sonda pokušati da je probudi da bi nalaz dao realnu sliku o bebi i njenom stanju. Doktor na monitoru prati sliku i pokrete bebe i detaljno pregleda sve njene anatomske delove.

Ginekolog određuje kada i koliko često je određenoj trudnici potreban ultrazvučni pregled, uključujući 3D/4D.


Priprema za 3D/4D ultrazvuk

Za ovu vrstu pregleda nije potrebna nikakva priprema. Trudnica ne treba da pije vodu pre 3D/4D ultrazvuka. Pregled traje oko 45 minuta.


Benefiti 3D/4D ultrazvuka

3D/4D ultrazvučni pregled omogućava praćenje motoričkih aktivnosti i ponašanje ploda. Tako može da vidi dok beba sisa prst i pomera ruke i noge. Mimika lica takođe može da se prati. Vidi se kada beba pravi grimase, mršti se, smeši se, plezi, zeva, plače, otvara i zatvara oči, reaguje na stimuluse iz spoljašnje sredine. Sve ovo doprinosi razvoju bliskosti između majke i bebe.

Smatra se da se 3D/4D može otkriti do 75% anomalija ploda. Ukoliko se ovim pregledom utvrdi da se beba razvija normalno i da nema anatomskih anomalija, to saznanje daje trudnici osećaj spokojstva.

Buduća roditelji dobijaju odštampane 3D slike svoje bebe.


Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvuk u trudnoći se najčešće radi 3-4 puta, a prvi ultrazvučni pregled se najranije radi u 7. nedelji trudnoće. To je bezbedna i pouzdana metoda kod koje nema zračenja, pa ni bilo kakvog rizika za plod. Praćenje razvoja bebe u današnje vreme nezamislivo je bez ultrazvuka, posebno ultrazvukom poslednje generacije 4D/3D ultrazvukom.


Zašto se radi ultrazvuk u trudnoći?

Prvim ultrazvučnim pregledom u trudnoći dolazi se do značajnih podataka:

- potvrđuje se da li je trudnoća jednoplodna ili blizanačka;

- proverava se da li je trudnoća vanmaterična, a ako se utvrdi da jeste predstavlja indikaciju za prekid trudnoće;

- određuje se nedelja trudnoće;

- utvrđuje postojanje srčane radnje fetusa.

Ako se ultrazvuk radi u drugom trimestru, pregleda se morfologija ploda i registruju eventualne promene na organima (srcu, mozgu, bubrezima, crevima, skeletu). Proverava se položaj posteljice i radi ultrazvučno merenje grlića materice.

U trećem trimestru se kontroliše rast ploda i određuje fetalna kondicija što podrazumeva:

- merenje protoka kroz krvne sudove trudnice, pupčanika i fetusa pomoću Doplera;

- određuje se težina ploda;

- biofizički profil;

- merenje količine plodove vode.


Kako se izvodi ultrazvuk u trudnoći?

Trudnica leži na leđima. U ranoj trudnoći se može koristiti vaginalna sonda jer se na taj način bolje vide materica, jajnici, fetus. Kasnije se rade pregledi pomoću transabdominalne sonde, odnosno sonde kojom se prelazi preko trbuha trudnice na koji je prethodno nanet gel. Na ekranu se vidi slika koja se može snimiti i odštampati.


Priprema za ultrazvuk u trudnoći

Trudnicama nije potrebna nikakva priprema za ultrazvučni pregled. Nije potrebno da piju vodu pre ultrazvuka.

***

PRVA poliklinika nalazi se na Vračaru u Krunskoj 38.

📌 ZAKAŽITE PREGLED

📞 POZOVITE NAS

Prim. dr Predrag Mitrović

spec. ginekologije i akuserstva, subspec. perinatologije

Prim. dr Predrag Mitrović

ginekolog-akušer

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled