Prim. mr sci. med dr Nemanja Stojanović

Ginekolog-akušer

Biografija


spec. ginekologije i akuserstva, subspec. perinatologije

Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Nakon završenog lekarskog staža upisao specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva koju je završio 2001. godine. Od završetka specijalizacije stalno zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Užu specijalizaciju iz perinatologijezavršio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine kao i postdiplomske studije ( magisterijum) 2013. godine. 2014. godine na osnovi prethodnog rada i rezultata, dobija zvanje primarijusa od strane Srpskog lekarskog društva.

Uža specijalnost perinatologija u okviru koje sa bavi ultrazvučnom dijagnostikom, interventnim ultrazvukom, vođenjem visokorizičnih trudnoća, fetalnom terapijom.

Takođe se bavi patologijom grlića materice, vagine i vulve kao i primenom kolposkopije i drugih dijagnostičkih i terapijskih procedura u lečenju.

2004. godine završio kurs i obuku za primenu histeroskopije, organizovanu od strane Evropske asocijacije za ginekološku endoskopiju.

Stalni je predavač u Školi ultrazvuka u perinatologijiorganizovane od strane Udruženja za perinatalnu medicinu,kao i stalni predavač u Školi kolposkopije organizovane od strane Udruženja za kolposkopiju i patologiju cerviksa Srbije. Član je više strukovnih udruženja.

Učesnik je mnogobrojnih međunarodnih i domaćih stručnih skupova. Tečno govori engleski jezik.

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled