Dr Marko Kalezić

Specijalista opšte hirurgije

Biografija

Marko Kalezić rođen je u Beogradu 09.09.1979. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2005. godine. Po završetku obaveznog kliničkog staža započinje volontiranje na klinici za hirurgiju pri KBC „Dr Dragiša Mišović- Dedinje“ gde 2009. godine započinje radni odnos i specijalizaciju iz opšte hirurgije koju završava 2015. godine. Za vreme trajanja specijalizacije kao lekar, volonterski, radi pri Kraljevskom beogradskom ragbi klubu i ženskoj juniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije.

Specijalističke akademske studije završava 2011. godine i stiče naziv Akademski specijalista za bolesti digestivnog sistema, a iste godine potpisuje se kao koautor u knjizi „Istorija kolorektalne hirurgije“, da bi 2012. godine publikovao autorsku dvojezičnu monografiju „Fistula nakon staplerske kolorektalne anastomoze“.

Godine 2014. upisuje doktorske akademske studije pri Fakultetu za medicinske nauke Univerziteta u Kragujevcu. Stručno usavršavnje nastavlja i u inostranstvu; u Italiji, Piza, 2016. godine, gde boravi 3 meseca i završava kurs iz laparoskopske i robotske hirurgije kao stipendista Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2019. godine završava „Laparoskopski i kadaverični kurs za kolorektalnu hirurgiju“ u Turskoj, Antalija, 2023. godine boravi i radi u operacionim salama u privatnim klinikama Institut Arnault Tzanck Saint Laurent du Var i Polyclinique Saint Jean-Cagnes sur Mer u Nici, Francuska.

Od 2022. godine je šef odseka za digestivnu hirurgiju pri klinici za hirurgiju KBC „Dr Dragiša Mišović- Dedinje“, sa posebnim osvrtom na kolorektalnu hirurgiju i proktologiju.

Udruženja čiji je član su; srpsko lekarsko društvo, lekarska komora, srpsko udruženje urgentne hirurgije gde aktivno doprinosi publikacijama kao autor i koautor u domaćim i stranim medicinskim časopisima, sa poster i usmenim izlaganjima kako u zemlji tako i u inostranstvu.


Naše usluge Naš tim Zakažite pregled