Ass dr sci med Uroš Babić

Specijalista urologije

Biografija

Ass. dr sci. med. Uroš Babić specijalista urologije, ekspert je u urološkoj onkologiji, lečenju benignog uvećanja prostate, urinarnih infekcija i seksualno prenosivih bolesti. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2007. godine. Radno iskustvo sticao je na odeljenima i klinikama Kliničko-bolničkih centara „Bežanijska kosa“ i „ Dr Dragiša Mišović“, a od 2013. godine na Klinici za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Tokom daljeg školovanja i usavršavanja je magistrirao, a u zvanje kliničkog asistenta za predmet Hirurgija sa anesteziologijom izabran je 2016. godine. Doktorirao je 2017. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je sada asistent. Proveo je tri meseca na usavršavanju na Klinici za urologiju AKH bolnice u Beču. Kontinuirano učestvuje na raznim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti urologije. Autor je i koautor je brojnih naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Član je brojnih udruženja.

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled