Ass. dr sci med Srđan Bošković

Kardiolog

Biografija

Ass dr sci med Srđan Bošković rođen je 1972. godine u Beogradu. Doktor Srđan Bošković je specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Načelnik je Koronarne jedinice Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Angažovan je i u privatnoj praksi kao konsultant kardiolog u Prvoj Poliklnici
U svakodnevnom radu, bavi se lečenjem koronarne bolesti, hipertenzije i drugih kardiovaskularnih oboljenja.
Dr Srđan Bošković autor je i koautor 16 in extenso radova citiranih u Current Contentu i više desetina sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Više puta je bio predavač po pozivu na domaćim kongresima kardiologa i internista. Bio je koistraživač i glavni istraživač u 14 internacionalnih kliničkih studija.
Obrazovanje:
1997 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Osnovne studije ( Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9.97 )
2003 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija iz interne medicine sa odličnim uspehom
2010 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Subspecijalizacija iz kardiologije. Magisterijum iz karidiologije je završio 2010 godine sa odbranom rada pod nazivom „Hirurška korekcija neishemijske mitralne regurgitacije u osoba sa sniženom sistolnom funkcijom leve komore- prediktori pojave kardiovaskularnih događaja“, mentor Prof. dr Biljana Obrenović-Kirćanski.

Radno iskustvo:
Osnovni lekarski staž završio je na Medicinskom Fakultetu 1997 godine.
Od 1998 godine zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje - Načelnik koronarne jedinice.
Od 2011 godine je Klinički asisitent na predmetu Interna Medicina na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu
Prva Poliklinika - kardiolog konsultant
Bio je na kliničkim usavršavanjima u St Johns Hospital u Detroitu SAD i u Kerckoff klinici u Bad Nauheim-u u Nemačkoj.
U periodu od 2010-2015 četiri puta je po 3 meseca boravio u Chest Disease Hospital u Kuvajtu gde je radio kao sef koronarne jedinice i na odeljenju interventne kardiologije.
Članstva:

Član je Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa kao i American-Austrian medical foundation.

dr Srđan Bošković

Naše usluge Naš tim Zakažite pregled